Babu Parshuram

Babu Parshuram

Babu Parshuram is an Odia film released in 2000

Directed By – Sudhanshu Sahu

Cast – Bijay Mohanty,┬áMihir Das, Namrata Das .

Songs of Babu Parshuram :

  1. Miss India Mana Ku
  2. Nai Kule Mo Ghara
  3. Abe Parshu Jabe Parshu
  4. Uthuchi Sara Odisha
  5. Nua Bau Nua Bau
  6. Pitala Ku Suna Bhabi

 

Related Searches

Babu ParshuRam Odia Full Mp3 Songs, Odia Babu ParshuRam , Download Songs of Babu ParshuRam,Odia Babu ParshuRam full Music Download, Song pk of Babu ParshuRam, Babu ParshuRam full mp3 downloads, Babu ParshuRam on mobile

Rupa Gaan Ra Suna Kania

Rupa Gaan Ra Suna Kania

Rupa Gaan Ra Suna Kania is an Odia film released in1998

Directed By – Raju Misra

Cast – Rachana Banerjee, Debu Bose, Namrata Das

Songs of Rupa Gaan Ra Suna Kania :
1. Aakashara Janha Bhabuthiba
2. Aakhi Khoje Aakhi Aakhi Thila Sakhi
3. Karanja Gachhara Chhailo Seta Jauchhi Khunti
4. Laajare Sarijaae Muhin Sarame Parunaahin Kahi
5. Lal Tuk Tuk Lal Tuk Tuk Jhia Padma Patara Muhan

  1. Bhuli Gali Ghara Dwara

 

Related Searches

Rupa Gaan Ra Suna Kania (1998) Odia Full Mp3 Songs, Odia Rupa Gaan Ra Suna Kania (1998) , Download Songs of Rupa Gaan Ra Suna Kania (1998),Odia Rupa Gaan Ra Suna Kania (1998) full Music Download, Song pk of Rupa Gaan Ra Suna Kania (1998), Rupa Gaan Ra Suna Kania (1998) full mp3 downloads, Rupa Gaan Ra Suna Kania (1998) on mobile